Prijavitelji

Prijavitelji

Prijavitelji so ljudje, ki poročajo o nezakonitih, neetičnih ali neustreznih dejavnostih, ki se dogajajo v organizacijah ali javnem sektorju. Njihovo glavno poslanstvo je izpostaviti korupcijo, goljufije, zlorabo pooblastil, nepravilnosti in druge kršitve, ki ogrožajo...