Prijavitelji so ljudje, ki poročajo o nezakonitih, neetičnih ali neustreznih dejavnostih, ki se dogajajo v organizacijah ali javnem sektorju. Njihovo glavno poslanstvo je izpostaviti korupcijo, goljufije, zlorabo pooblastil, nepravilnosti in druge kršitve, ki ogrožajo javni interes, varnost ali dobrobit družbe.

Prijavitelji se lahko obrnejo na različne institucije ali organizacije, kot so organi pregona, sodišča, mediji ali civilne organizacije. V nekaterih primerih se lahko odločijo tudi za javno razkritje informacij, če menijo, da je to edini način za odpravo kršitev ali za zaščito javnega interesa.

Prijavitelji so pogosto deležni pritiskov, diskreditacije, maščevanja ali drugih oblik represije, zato je pomembno, da se jim zagotovi ustrezna zaščita in podpora. Žvižgaštvo je pomembno orodje za odkrivanje nepravilnosti in za krepitev transparentnosti, odgovornosti in integritete v javnem sektorju ter drugih organizacijah.